Szkolenia‎ > ‎

Szkolenie rad pedagogicznych i rad rodziców (na temat obowiązującego prawa szkolnego)

Proponujemy następujące tematy szkoleń rad pedagogicznych:
  • Odpowiedzialność Służbowa Nauczyciela
  • Statutowe Organy Szkoły i Ich Uprawnienia
  • Prawne Aspekty Oceniania i Klasyfikowania Uczniów (Słuchaczy)
  • Tworzenie Prawa w Szkole
  • Awans Zawodowy Nauczycieli
Możecie Państwo zaproponować inne tematy wynikające z zapisów Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela.

Sposób przeprowadzenia szkolenia, czas i miejsce, do uzgodnienia.