Szkolenia‎ > ‎

Szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Specyfika pracy pedagogicznej wymaga jednak od wszystkich specjalności nauczycielskich umiejętności udzielania pierwszej pomocy w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia na terenie szkoły i poza nią.

Stąd proponujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (pomocy przedlekarskiej) równolegle z prowadzonymi szkoleniami okresowymi bhp.

Program szkolenia opracowuje i prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń wykładowca z odpowiednimi kwalifikacjami medycznymi i pedagogicznymi (lekarz z II stopn. spec. zaw.), z wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej dla pracowników szkół i placówek oświatowych.