O nas

Kierunki działania

EDULEX podejmuje działalność szkoleniową ukierunkowaną głównie na sprawy bezpieczeństwa pracy i nauki w placówkach oświatowych oraz prawne zagadnienia ich działalności. 

Z analizy dotychczasowych doświadczeń wynika, że ten ważny obszar  traktowany  jest w sposób niesystematyczny i drugoplanowy przez jednostki szkoleniowe działające w środowisku nauczycielskim. Opinie wyrażane przez dyrektorów szkół oraz  nauczycieli na temat tego rodzaju szkoleń były w sporej części negatywne. Negowano sens szkoleń, które w swej treści nie zawierały problemów dotyczących placówek oświatowych. Chcemy to zmienić dostosowując treści i metody prowadzenia działalności szkoleniowej do oczekiwań kadry nauczycielskiej, a przede wszystkim dyrektorów szkół. Głównym naszym  celem jest wsparcie dyrektorów w kierowaniu sprawami bezpieczeństwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Kadra

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców z odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą problemów środowiska oświatowego, uzyskaną dzięki  doświadczeniu nabytemu w pracy na stanowiskach w nadzorze pedagogicznym. Naszym  atutem jest praktyczne doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu zadań związanych z bezpieczną pracą i edukacją w szkole.

Doświadczenie

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej. Potwierdzeniem tego mogą być szkolenia organizowane ostatnio m.in., w: II i V LO w Kielcach, II LO w Sandomierzu, Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kielcach, Zespole Szkół Ekonomicznych  im. O. Langego w Kielcach, I LO w Jędrzejowie, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Jędrzejowie, Zespole Szkół w Kunowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Końskich, Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, Zespołach Szkół nr 2 w Chęcinach i nr 3 w Chmielniku, Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach, Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Przekazywane treści i sposób prowadzenia szkoleń spotkały się z przychylnym odbiorem zespołów nauczycielskich i dyrektorów tych szkół. 

Konkluzja

Chcemy swoją działalnością wypełnić widoczną lukę organizacyjną, która powstała po ostatnich zmianach w organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Przy Waszym poparciu będziemy mogli ją we właściwy sposób uzupełnić.

Zapewne z wieloma z Państwa miałem okazję współpracować  w czasie zajęć z prawa szkolnego na studiach podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Wydziale Zarządzania i Administracji, najpierw w Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później Akademii i obecnie Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Zapraszamy do współpracy!
Edward Fryzeł